«Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες»

Πήγαινε κάτω

«Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες» Empty «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες»

Δημοσίευση  Admin Την / Το Δευ Ιουν 08, 2009 4:42 pm

«Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες»

ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΡΙΔΑΙΑ

στο πλαίσιο των Περιφερειακών Προγραμμάτων του Γ΄ ΚΠΣ


Η λειτουργία του Κέντρου διέπεται από τη σύγχρονη αντίληψη για την αναπηρία, όπως αυτή ορίζεται από νομοθετικές, πολιτικές και ηθικές δεσμεύσεις όπως η Συνθήκη του Amsterdam, η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., οι Πρότυποι Κανόνες για την Εξίσωση των Ευκαιριών του ΟΗΕ και το Σύνταγμα της Ελλάδας, σύμφωνα με την οποία:


1. Υιοθετείται το κοινωνικό μοντέλο προσέγγισης που επικεντρώνεται στην ιδέα ότι η αναπηρία πρέπει να ιδωθεί ως κοινωνικό και όχι ως ατομικό πρόβλημα. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες δεν είναι απλώς συνέπεια των δικών τους ατομικών λειτουργικών περιορισμών αλλά συνέπεια της αποτυχίας του κοινωνικο – πολιτικού εποικοδομήματος να λάβει υπόψη του τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες αυτής της ομάδας – πληθυσμού

2. Η έμφαση μετατοπίζεται από τη φιλοσοφία του πατερναλισμού για τα άτομα με αναπηρίες σε μια νέα φιλοσοφία που ο έλεγχος για τη ζωή των ατόμων με αναπηρίες ασκείται από τα ίδια τα άτομα με αναπηρίες

3. Η αναπηρία είναι ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα άτομα με αναπηρίες έχουν τα ίδια δικαιώματα όπως και οι «άλλοι» πολίτες. Η κοινωνία πρέπει να αναδείξει την ποικιλομορφία που υπάρχει μέσα στους κόλπους της ώστε τα άτομα με αναπηρίες να απολαμβάνουν πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματά τους: ατομικά, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά, πολιτισμικά

4. Η αναπηρία είναι ζήτημα ίσων ευκαιριών και όχι ζήτημα φιλανθρωπίας. Στα άτομα με αναπηρίες πρέπει να διασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση σε όλα τα αγαθά: εκπαίδευση, απασχόληση, υγεία, κοινωνικές υπηρεσίες, νέες τεχνολογίες, αθλητισμός, ψυχαγωγία

5. Τα άτομα με αναπηρίες αποτελούν μία ανομοιογενή ομάδα πληθυσμού, οι ανάγκες των οποίων διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατηγορία και τη βαρύτητα της αναπηρίας. Η ανομοιογένεια αυτή πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη κατά το σχεδιασμό πολιτικών

6. Η διακριτική μεταχείριση σε βάρος των ατόμων με αναπηρίες δεν είναι επιτρεπτή. Η Πολιτεία με την λήψη θετικών μέτρων πρέπει να διασφαλίζει την ανεξαρτησία του και την ένταξή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας

Στο πλαίσιο της νέας αυτής προσέγγισης για την αναπηρία η μορφή των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κέντρου προς τα άτομα με αναπηρίες πρέπει:Ø Να στοχεύουν στο άτομοØ Να εξασφαλίζουν την ενεργή συμμετοχή του αποδέκτηΤα ΚΔΑΠ – ΜΕΑ εντάσσονται στο πλαίσιο νέων δράσεων – προγραμμάτων στον τομέα της πρόνοιας και την ανάπτυξη ενός δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης. Με την ενέργεια αυτή ενισχύεται ο θεσμός της οικογένειας, διαφυλάσσεται η οικογενειακή αλληλεγγύη, εναρμονίζεται η οικογενειακή και εργασιακή ζωή και προετοιμάζεται η ένταξη των παιδιών / εφήβων με αναπηρίες στην κοινωνική και οικονομική ζωή.Τα ΚΔΑΠ – ΜΕΑ δύνανται για την επίτευξη των σκοπών τους να συνεργάζονται με τις εκπαιδευτικές μονάδες ειδικής αγωγής, το εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας (ΕΚΑΚΒ), τις κοινωνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, τους φορείς και τις υπηρεσίες στήριξης ατόμων με αναπηρίες, με τις υπηρεσίες υγείας της περιοχής τους, με προνοιακά προγράμματα της Εκκλησίας καθώς και με τις εθελοντικές οργανώσεις.


ΣΚΟΠΟΙΟι σκοποί των ΚΔΑΠ –ΜΕΑ είναι: α) η δημιουργική απασχόληση των παιδιών / εφήβων με αναπηρίες, β) η κοινωνική ένταξη παιδιών / εφήβων με αναπηρίες γ) η στήριξη της οικογένειας τους ώστε να αντιμετωπιστούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού και να αποφευχθεί η χρήση ιδρυματικής φροντίδας και δ) η βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών / εφήβων με αναπηρίες και των οικογενειών τους.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΤα ΚΔΑΠ –ΜΕΑ για την εκπλήρωση των σκοπών τους, όπως αυτοί περιγράφονται παραπάνω, προβλέπεται να παρέχουν τις παρακάτω υπηρεσίες:ü Ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών / εφήβων με αναπηρίες, με την ανάπτυξη προσωπικής ή ομαδικής δραστηριότηταςü Ατομική εκπαίδευση των παιδιών / εφήβων με αναπηρίες πάνω σε θέματα αυτοεξυπηρέτησης (διατροφή, καθαριότητα, υγιεινή)ü Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτωνü Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, άσκησης λόγου, άθλησης και σωματικής αγωγήςü Ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεωνü Υποστήριξη της οικογένειας που φροντίζει το παιδί / έφηβο με αναπηρίαü Εκπαίδευση των μελών της οικογένειας στην κατάλληλη αντιμετώπιση των εξειδικευμένων αναγκών φροντίδας και εκπαίδευσης των παιδιών / εφήβων με αναπηρίεςü Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών των παιδιών τους με αναπηρίεςü Διασύνδεση με τις εκπαιδευτικές μονάδες ειδικής αγωγής, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας (ΕΚΑΚΒ) τις κοινωνικές υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής και νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τους φορείς και τις υπηρεσίες στήριξης και διεκδίκησης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες με το δίκτυο υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας της περιοχής και με τις εθελοντικές οργανώσεις.ü Διασύνδεση με φορείς που υλοποιούν προγράμματα προεπαγγελματικής κατάρτισηςΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝΣτα ΚΔΑΠ –ΜΕΑ εγγράφονται παιδιά με αναπηρία και έφηβοι με νοητική υστέρηση και κινητική αναπηρία.Τα εγγραφόμενα παιδιά προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του ΟΤΑ, στον οποίο ανήκει το ΚΔΑΠ –ΜΕΑ. Δεν αποκλείεται η περίπτωση εγγραφής παιδιών / εφήβων που διαμένουν σε όμορη περιοχή, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις ή στην περίπτωση που με την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων, η οποία αιτιολογείται ειδικά.Για την εγγραφή των παιδιών / εφήβων απαιτείται:1. Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα

2. Βεβαίωση γιατρού του Δημοσίου, ΝΠΔΔ ή Ασφαλιστικού Οργανισμού για την κατάσταση υγείας του παιδιού

3. Γνωμάτευση Α΄ βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για το είδος και το ποσοστό αναπηρίας του παιδιού

4. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τη δυναμικότητα του Κέντρου, λαμβάνονται υπόψη για την εγγραφή κοινωνικοοικονομικά κριτήριαΠροηγούνται τα παιδιά / οι έφηβοι με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, τα παιδιά / οι έφηβοι που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες καθώς και τα παιδιά / οι έφηβοι που οι γονείς τους βρίσκονται σε ανεργία, έχουν αναπηρία ή χρόνια πάθηση.Αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια του έτους, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις εξυπηρετουμένων στο Κέντρο.

Για την επανεγγραφή απαιτείται μόνο αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα.

Η επιλογή των φιλοξενουμένων παιδιών / εφήβων γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του τελικού δικαιούχου μετά από εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής του Κέντρου. Σε περίπτωση που η απόφαση του Δ.Σ. δε συμφωνεί με την εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής, απαιτείται πλήρης αιτιολόγηση της απόφασης του Δ.Σ..Οι ατομικοί φάκελοι είναι άκρως απόρρητοι ως προς ολόκληρο το περιεχόμενό τους και δεν επιτρέπεται η πρόσβαση κανενός σε αυτούς που δεν εξουσιοδοτείται ειδικώς για αυτό ή από την άδεια άσκησης του επαγγέλματός του.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΤα Κέντρα λειτουργούν πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα από τις 08:00 έως 16:00. Με απόφαση του Δ.Σ. του τελικού δικαιούχου φορέα, το ωράριο λειτουργίας μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες (Σχετ. Υπουργική Απόφαση αριθ. Π1β/Γ.Π.οικ.14957 ΦΕΚ 1397/τ.Β/22-10-2001).Τα Κέντρα διακόπτουν την λειτουργία τους κατά τις επίσημες αργίες και κατά τις αργίες λόγω εορτασμού εθνικού ή τοπικού γεγονότος ή εορτασμού του Πολιούχου Αγίου του Δήμου ή της Κοινότητας.Τα Κέντρα μπορούν να συνεχίσουν την λειτουργία τους και κατά τους θερινούς μήνες ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες και κατά την κρίση του τελικού δικαιούχου (σχετ. ΚΥΑ αριθ. 4036/27-7-2001 ΦΕΚ 1128/τ.Β/2001).

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΔΑΠ – ΜΕΑΚάθε Κέντρο στελεχώνεται, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αριθ. Π1β/Γ.Π.οικ.14957 (ΦΕΚ 1397/τ.Β/22-10-2001), από:- Ένα / Μία Γυμναστή / στρια ή Φυσικοθεραπευτή / τρια (ΠΕ ή ΤΕ)

- Ένα / Μία Κοινωνικό / ή Λειτουργό (ΠΕ ή ΤΕ)

- Ένα / Μία Εργοθεραπευτή / τρια (ΤΕ)

- Δύο Κοινωνικούς Φροντιστές (ΤΕΕ ή ΔΕ)

- Δύο Εκπαιδευτές Τεχνικούς (ΔΕ)

- Ένα Οδηγό (ΔΕ)

- Ένα Βοηθητικό Προσωπικό (ΥΕ)Στο Κέντρο μπορεί να απασχολείται και προσωπικό άλλων ειδικοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες των εξυπηρετουμένων (π.χ. Νοσηλευτές, Λογοθεραπευτές, Ψυχολόγοι κλπ.)
Admin
Admin
Καθηγητής
Καθηγητής

Αριθμός μηνυμάτων : 86
Ημερομηνία εγγραφής : 21/05/2009
Τόπος : Αριδαία Ν. Πέλλας

http://www.counseling.gr

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιστροφή στην κορυφή


 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης